background

بانک نگهداری خون بند ناف

با توجه استقبال گسترده مردم و با توجه به کمبود بانکهای فعال نگهداری خون بند ناف، شرکت امجد دارو تصمیم دارد اولین بانک نگهداری خون بند ناف را در کشور و در شهرک صنعتی کاسپین یک قزوین راه‌اندازی نماید. با راه‌اندازی این بانک، امکان جمع‌آوری خون بند ناف از کلیه استانهای کشور بخصوص استانهای همجوار فراهم خواهد شد.